Den Lättaste Metoden

Vi lär oss steg för steg:

»
1
Experiment

Håll på med kuben tills du känner dig bekant med hur den rör sig. Försök att lösa vita sidan utan att kolla vidare.

analize
2
Notation

Lär dig bokstäverna som används till att beskriva vridningarna av de sex sidorna och algoritmer.

Notation
3
Lösningen

Vi delar upp lösningen i 7 delar och löser nästa steg utan att förstöra det som redan lösts.

solution
4
Träna

Träna på dragen och memorera algoritmerna tills du kan lösa en Rubik's Kub utan hjälp.

ractice
Fortsätt scrolla ner!
»

Upptäck Rubik's Kuben

Spendera lite tid med kuben för att förstå mer hur den rör sig innan du du läser denna guide för att se hur långt du kan komma utan hjälp. De flesta kan lösa en sida efter ett tag.


Några saker du kanske märkt:

 

Fixed Center Pieces
Fasta centerbitar

Hur du än vrider sidorna, så stannar centerbitarna alltid på samma plats. Centerbitarna bestämmer vilken färg sidan ska ha.

corners edges
Kanter och hörn

Förutom de fasta centerbitarna består kuben av 8 hörnbitar med tre klistermärken och 12 kantbitar med två klistermärken.

För många positioner

Det finns så många möjliga positioner (över 43 triljoner) att det skulle vara omöjligt att lösa den enbart genom att vrida slumpmässigt på sidorna.

strategy
Strategin

Det är egentligen inte så svårt att förstöra redan lösta bitar när man löser nya. Vi behöver dela upp kuben i lager och använda algoritmer i varje steg som inte förstör redan lösta lager.

»

Kubens Notation

»
Bokstäverna i algoritmerna

Vi har markerat de sex sidorna med bokstäver. Bokstäverna kommer från engelskan.

En ensam bokstav betyder en medsols vridning av sidan och en motsols vridning markeras med en apostrof (ex. F').

 • U – Övre sidan (från engelskans Up)
 • F – Främre sidan (Front)
 • R – Högra sidan (Right)
 • L – Vänstra sidan (Left)

rubiks cube notation

U Kvarts varv medsols av övre sidan (Up) (90°).
F' Kvarts varv motsols av främre sidan (Front) (90°).
R2 Halvt varv av högra sidan (Right).

Tryck på knapparna för att se animerade vridningar.

Medsolsvridningar:
U
L
F
R
B
D
Motsolsvridningar:
U'
L'
F'
R'
B'
D'
Äntligen är vi redo att lära oss lösningen!

1. Lös vita kanterna

Vi börjar med att lösa de vita kantbitarna. Det spelar så klart ingen roll vilken färg du börjar med men i den här guiden kommer vi använda vit.

good white edge crossbad edges

Vi vet redan att centerbitarna är fasta och att de bestämmer färgen på sidan. Det är därför medan vi löser vita kantbitar att vi lägger märke till andra centerbitar.

Lösningen av de vita kantbitarna är intuitivt eftersom det inte är några lösta bitar man måste ta hänsyn till. Oftast behöver du bara vrida biten där den ska vara.

Här är några exempel som är lite krångligare och behöver fler vridningar.

U' R' U F'

Använd den här algoritmen när biten är på rätt plats men åt fel håll.

F' R' D' R F2

Gör så här när man inte bara kan vrida upp biten för att den skulle vara åt fel håll.

R' D' R F2

Denna algoritm löser den vita kanten när den är felvriden i mittersta lagret.

»

2. Lös vita hörnen

Nu när de vita kanterna är lösta måste vi lösa de vita hörnen för att lösa första sidan.

solved white face corners

Kuben ska se ut så här efter att vi är klara med detta steg.

Det här är också lätt och du behöver inte lära dig några algoritmer, lös hörnen intuitivt.

solved white face corners

Om du tycker det är svårt att lösa de vita hörnen så finns det ett enkelt trick du alltid kan använda, det enda du behöver göra är att komma ihåg en kort algoritm du upprepar tills biten är löst:

R' D' R D

Ha biten precis under den rätta platsen (Främre högra biten på toppenlagret)och upprepa algoritmen ovan tills den vita hörnbiten är på rätt plats rättvriden. Algoritmen skickar hörnbiten fram och tillbaka mellan platserna markerade i mörkare grå.

R' D' R D algoritmen fungerar alltid men kräver många vridningar. Här är några genvägar:

F D F'
R' D2 R D R' D' R
»

3. Andra lagret

Nu när vi är klara med första lagret kan vi vända på kuben så att den vita sidan är neråt eftersom vi inte behöver se den lösta sidan längre.

Lösningen var lätt och intuitiv tills nu och det är här de flesta fastnar eftesom algoritmen för andra lagret är lite krångligare.

Vi måste lära oss två algoritmer som är symmetriska. Den högra algoritmen skickar biten som bilden visar, till höger och den vänstra skickar biten till vänster.

 

Vänster

U' L' U L U F U' F'

Höger

U R U' R' U' F' U F

När det inte finns någon bit att skicka ner till andra lagret måste du göra algoritmen två gånger för att få upp biten till övre lagret.

solution f2l middle layer

U R U' R' U' F' U F - U2 - U R U' R' U' F' U F
»

4. Översta korset

I fjärde steget ska vi lösa det gula korset. Oroa dig inte om färgerna på centerbitarna inte matchar färgerna på de gula bitarna eftersom vi fixar det i nästa steg.

 

top yellow dot»lshape»horizontal line»yellow cross done

I det här steget är alla kantbitar lösta utom de gula bitarna och du kan ha de här situationerna på din kub. Använd algoritmen nedan tills du har ett gult kors.

F R U R' U' F'
 • Punkt – Vi måste göra algoritmen tre gånger när alla fyra kantbitar är felvridna. Glöm inte att se till att "L"-formen hamnar rätt efter den första algoritmen.
 • "L"-formen – Du är två algoritmer från målet. Glöm inte att se till att L formen är åt rätt håll.
  (Det finns en genväg som löser korset direkt från L formen, vilket minskar tiden det tar att lösa kuben:
  F U R U' R' F').
 • Linje – Gör algoritmen bara en gång till och du är klar
 • Kors – Korset är klart och du kan gå vidare till nästa steg!

 

»

5. Lös sista lagrets kanter

Vi har redan gjort korset men sidorna på de gula kantbitarna matchar inte centerbitarna än. Vi behöver sätta dem på rätt plats för att lösa kuben.

För att fixa det använder vi en algoritm som byter plats på främre övre biten och vänstra övre biten.

R U R' U R U2 R' U

Ibland måste två motsatta bitar byta plats och då behöver man två steg.
Gör algoritmen en gång, rotera sedan kuben för att vara säker på att du byter plats på rätt bitar.

 

»

6. Positionera sista lagrets hörn

Vi har nästan löst våran Rubik's Kub. Det enda som är kvar är dem gula hörnbitarna sm vi ska lösa i två steg. Först måste vi sätta dem på rätt plats och sedan vrida hörnen rätt.

rubiks cube solution tutorial

U R U' L' U R' U' L

Denna algoritm skickar runt bitarna som är markerade med nummer på bilden ovan, medan biten märkt med "OK" stannar kvar.

När du kommit till denna del i lösningen leta efrer en hörnbit som är på rätt plats.Om du kan hitta en så snurra på kuben tills biten är i samma position som "OK" biten är i och gör algoritmen. Ibland måste du göra den två gånger.

Om du inte hittar en enda gul hörnbit som är på rätt plats så gör du bara algoritmen och letar efter en bit som är på rätt plats eftersom det måste finnas en på rätt plats nu.

En intressant fakta är att antalet bitar på rätt plats bara kan vara 0, 1 eller alla 4.

»

7. Orientera sista lagrets hörn

I sista steget är varje bit på rätt plats men dem gula hörnbitarna är felvridna. För att lösa våran kub använder vi samma korta algoritm som vi använde för att lösa vita hörnen:

R' D' R D

solution of rubiks cube fix corners

Börja med att hålla kuben så att ett felvridet hörn är i den mörkare platsen (se bilden). Upprepa R' D' R D algoritmen tills biten är på rätt plats och rätt vriden.

Vrid enbart på övre lagret, vrid en till felvriden gul bit till samma plats och upprepa R' D' R D algoritmen tills biten är löst.

Vrid resten av dem felvridna gula hörnen och upprepa samma vridningar tills kuben är löst.

Kuben kanske ser blandad ut mellan vridningarna men oroa dig inte om det eftersom det löser sig när alla gula hörn är lösta om du gjort allt rätt.

Exemplet nedan visar en situation där alla hörn är felvridna. Den flyttar varje gult hörn till den främre högra övre platsen och gör algoritmen(R' D' R D) tills alla är lösta.

Tryck på Start knappen för att se animationen:

»

Sammanfattning

Här är varje steg i lösningen för att göra det lättare att träna.

Hur man löser en Rubik's Kub

Notation

how to solve the rubiks cube cheat sheet

Front, Right, Up, Left
L – Vänstra lagret medsols
F' – Främre lagret motsols

1,2. Vita sidan

Korset, sedan kanterna.

3. Andra lagret

Höger: U R U' R' U' F' U F
Vänster: U' L' U L U F U' F'
rubix solution guide left right

4. Övre korset

rubiks solver cross
F R U R' U' F'

5. Byt plats på två kanter

rubik cube solve swap edge
R U R' U R U2 R' U

6. Sätt hörnen på rätt plats

rubik cube solve swap edge
U R U' L' U R' U' L

7. Orientera övre hörnen

how to solve the rubiks cube cheat sheet
Flytta det felvridna gula hörnet en efter en till den markerade platsen genom att vrida på övre lagret och gör R' D' R D tills biten är löst.

Dela detta med dina vänner
»

Användbara länkar

»
Rubik's Kub-lösare
rubiks cube solver

Om den här guiden inte hjälpte dig prova en kublösare online!
Låt programmet räkna ut vridningarna som behövs för lösningen

Fyll i färgerna av den blandade kuben, tryck på Lös och följ instruktiornerna. Den hittar lösningen på bara 20 vridningar.

Den populäraste Rubik's Kub Portalen
ruwix

Läs artiklar och lär dig mer om kuber och andra pussel!

 • Pussel-Simulatorer
 • Blandningar
 • Kubtimer
 • Intressanta artikla
 • Recensioner och guider

... och mer.
Tryck på bilden för att komma till hemsidan!

 

Kommentarer